محتوای زخم های بعد از جراحی

زخم کیست مویی چیست؟

زخم کیست مویی چیست؟ هنگامی که یک تار مو در پوست رشد می کند، یک توده پر از مایع می تواند ایجاد شود که ممکن است به کیست تبدیل شود. هنگامی که کیست تشکیل می شود، ناحیه متورم می شود. ...