محتوای خدمات ما

آبله مرغان چیست؟

آبله مرغان چیست؟ آبله مرغان یک بیماری شایع دوران کودکی است. این بیماری که یک نوع عفونت است باعث ایجاد بثورات خارش دار و تاول مانند می شود که به راحتی به دیگران سرایت می کند. چه چیزی باعث آبله ...

زخم کیست مویی چیست؟

زخم کیست مویی چیست؟ هنگامی که یک تار مو در پوست رشد می کند، یک توده پر از مایع می تواند ایجاد شود که ممکن است به کیست تبدیل شود. هنگامی که کیست تشکیل می شود، ناحیه متورم می شود. ...